Seura

Toiminnan perusta
Kotkan Painimiehet ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota liikunta-, harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia perinteisen painiurheilun parissa oman kiinnostuksen ja kykyjen edellyttämällä tasolla. Perusajatuksemme ”vauvasta vaariin” tarjoaa mahdollisuuden edetä niin painijana, valmentajana, tuomarina kuin taustavaikuttajanakin. Kotkan Painimiehet haluaa tarjota positiivisia kokemuksia ja elämyksiä liikunnan ja painin parissa.


Missio – seuran toiminnan tarkoitus ja tehtävät
– mielekästä paini-toimintaa kaiken ikää painin parissa koko perheelle
– kilpailu- ja tuomaritoimintaa
– talkootoimintaa, ym. varainhankintaa
– valmennus ja ohjaustoimintaa
– leiritoimintaa ja erilaisten tapahtumien järjestämistä yksin sekä yhteistyössä


Arvot – toimintaa ohjaavat periaatteet
– tasa-arvoista; kilpa- ja harrastetasolla ikään, sukupuoleen tms. katsomatta
– kasvatuksellista; kannustaa terveisiin elämäntapoihin, hyviin käytöstapoihin ja sosiaalisuuteen
– urheilullista; harraste- ja terveysliikunnasta aina kilpaurheiluun asti yhteisiä sääntöjä noudattaen
– yhteisöllistä; välittämistä, sosiaalisuutta ja yhteen hiileen puhaltamista


Visio – mitä haluamme olla tulevaisuudessa
– monipuolisesti menestyvä seura kasvattajana; terveelliset elämäntavat, käytöstavat ja sosiaalisuus
– kilpailullisesti; menestystä kansainvälisesti vanhemmissa ikäluokissa
– sosiaalisena yhdistäjänä; ihmisillä on tarve ja halu verkostoitua
– taloudellisesti tasapainossa


Vision saavuttamiskeinot – strategia
– kaikki valmentajat ja ohjaajat ovat koulutettuja
– valmennuskerho ja valmennuskoordinaattori
– seurajohdon osaamisen ja seurojen välisen yhteistyön lisääminen
– viestinnän tehostaminen ja lajiosaamisen kehittäminen
– tulopohjan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen
– ympärivuotisten tulolähteiden löytäminen