KPM:n seura veryttelyasut tilattavissa.

Sportpisteessä Tikankadulla Karhulassa on seuran veryttelyasut
( Adidas) sovitettavissa ja tilattavissa, hinnat ja esite on myös salin ilmoitustaululla nähtävänä